כתובת
* טלפון
איש קשר
סלולארי
דוא"ל

מאמרים ומחקרים

תוצאות ודוגמאות על החזר השקעה- Roi של חברות וארגונים שהשקיעו בפעילות גופנית לעובדיהם:

על כל 1$ המושקע בפעילות המקדמת בריאות בקרב עובדים מתקיים החזר של השקעה של 5.5$ לחברה (הארוורד, ינואר 2001)
חברת O2 השיגה עליה של 15.8% ברמת התזונה הבריאה של העובדים, 10.7% שיפור ברמת הסיכונים הנלקחים ו 9.3% ירידה ברמת המתח והתשישות של העובדים!
חברת Tesco הורידה את רמת העדרויות ב 10% !
חברת WCB הצליחה להוריד את רמת הפציעות בעבודה מ- 22 נפגעים בשנת 1999 ל-6 בלבד בשנת 2002 .
חברת ג'נרל מוטורס חסכה 42$ בעלות הביטוח של כל עובד שנה.
מחקר של אוניברסיטת הרווארד מוכיח כי שילוב של פעילות גופנית, הרגלי תזונה נכונים ושילוב של תמיכה נפשית, רגשית ורוחנית הינם הכלים המרכזיים בהשגת ביצועי שיא בקרב עובדי החברות (2001)
roi
Coca-Cola reported a reduction in health care claims of $500 per employee with 60%participationin an exercise program. (Source:The Wellness Councils of America)
Additional ROI Reports (תוצאות נוספת של החזר השקעה) -
Return per dollar invested:
Coors $6.15
Kennecott $5.78
Equitable Life $5.52
Citibank $4.56
General Mills $3.90
Travelers $3.40
PepsiCo $3.00
Unum Life $1.81
expenses for lifestyle-related diagnoses (e.g., obesity, hypertension, stress).
MOTOROLA36
Based in: Schaumberg, Ill., USA
Employees: 69,000
Programs: Including but not limited to disease management, exercise, stressmanagement, health screenings and health risk appraisals.
ROI: Savings of $3.93 for every $1 invested.
• 2.4% increase in annual aggregate health care costs for participants vs. 18% for non-participants.
• $6.5million annual savings inmedical
HIGHMARK INC.
Based in: Pittsburgh, Pa., USA
Employees: 12,000
Programs: Including but not limited to disease prevention, exercise, nutrition, weightmanagement and health-risk assessments.
ROI: Savings of $1.65 for every $1 invested.
Health care expenses for participants were $165 lower per person per year compared to non-participants, and their inpatient expenses were $182 lower.
LINCOLN INDUSTRIES
Based in: Lincoln, Neb., USA
Employees: 565
Programs: Including but not limited to exercise,massage therapy, disease and healthmanagement, smoking cessation and health assessments.
ROI: Savings of $5.30 for every $1 invested.
Employee health care costs were nearly half of the regional average ($3,918.35 vs. $7,394.23).
Employee weight loss saved $42,000. 40% lower absenteeism-related costs than the national average.
PAZMAC ENTERPRIZES LTD.
Based in: Langley, B.C., Canada
Employees: 30
Programs: Including but not limited to exercise, personal training, yoga andmental health services.
ROI: Average number of sick days per employee per year was 0.1 and turnover was extremely low (three employees in five years).
Rving Paper Ltd.
offers its 375 employees
a gym membership subsidy and programs for exercise ,weight loss, nutrition and smoking cessation.
The company saw short-term disability costs drop by more than 50%between 1995 and 2000.
(Source: Canadian Labour and Business Centre)
x
This website is using cookies. More info That's Fine