תנאי שימוש באפליקציה תודה שבחרת להשתמש באפליקציית FreeFit
הצהרת בריאות
השימוש באפליקציה מעיד על אישורך כי אינך סובל/ת מבעיות הרפואיות העלולות לסכן את בריאותך בשעת אימון במכון כושר ובנוסף, שאינן סובל/ת מאחת הבעיות הבאות:
1. במידה והרופא שלך אמר לך שאת/ה סובל/ת ממחלת לב.
2. במידה ואת/ה חש/ה כאבים בחזה בזמן מנוחה ואו במהלך פעילויות שיגרה ביום יום ואו בזמן שאת/ה מבצע/ת פעילות גופנית.
3. במידה ובמהלך השנה החולפת איבדת שיווי משקל עקב סחרחורות ואו במידה ואיבדת שיווי משקל עקב סחרחורות אשר נבעו מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות נמרצת).
4. במידה ובמהלך השנה החולפת איבדת את הכרתך.
5. במידה והרופאה אבחן שאת/ה סובל/ת ממחלת האסתמה ולכן, בשלושת החודשים האחרונים את/ה נזקק/ת לטיפול תרופתי ואו סבלת מקוצר נשימה או צפצופים.
6. במידה ואחת מבני משפתחך מדרגת קרבה ראשונה נפטר ממחלת לב ואו מוות פתאומי בגיל מוקדם (גבר - לפני 55, אישה - לפני 65).
7. במידה והרופא שלך אמר לך ב-5 השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית.
8. במידה והינך סובל ממחלה קבועה (כרונית) שאינה נזכרת בסעיפים לעיל ועשויה למנוע ואו להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית.
9. לנשים בהריון -במידה וההריון הזה או כל הריון קודם הוגדר הריון בסיכון.
במידה והינך סובל/ת מאחת הבעיות הנ"ל , באחריותך לדאוג לאישור חתום מרופא מוסמך ולהעביר העתק חתום לחברת פרי-פיט בע"מ. ניתן להעביר את האישור באמצעות פקס מספר 03-3730301 ואו באמצעות דואר אלקטרוני office@freefit.co.il
כללי
1. אפליקציית FreeFit (להלן "האפליקציה") מופעלת על ידי חברת פרי-פיט בע"מ (להלן "החברה") ומשמשת כפלטפורמה עבור לקוחות החברה עבור שירותים ו/או מוצרים שונים הזמינים ללקוחות החברה מעת לעת, לפי בחירת החברה.
2. השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר. במידה ותמצא זאת נוח יותר עבורך, תוכל למצוא את תנאי השימוש הללו גם באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.freefit.co.il.
3. על כל שימוש שתעשה באפליקציה יחולו גם תנאי תקנון פרי-פיט אותו ניתן למצוא בכתובת www.freefit.co.il (להלן: "התקנון"). תנאי שימוש אלה, ביחד עם התקנון, מהווים את ההסכם בינך החברה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לתקנון, הוראות תנאי שימוש אלה גוברות.
4. השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.
5. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באפליקציה כל שימוש נוסף ולהסיר אותה ממכשירך.
6. השימוש באפליקציה מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18.
7. תוקף הזכויות שרכשת יפקע בתום שנה (365 ימים) ממועד הרכישה. לאחר מועד זה לא יהיה ניתן לעשות שימוש ביתרה לא מנוצלת שתישאר בכרטיס/אפליקציה.
8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו ובתקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.
הרשמה, רישום מכשיר ואחריות במקרה של אובדן או גניבה
9. השימוש באפליקציה מותנה ברישום מוקדם כלקוח החברה באתר האינטרנט של החברה או באמצעות טלפון מספר 03-3730300.
10. בעת כניסתך הראשונה לאפליקציה תתבקש להזין פרטים שונים אשר יסופקו לך על ידי החברה על מנת לאפשר את השימוש במוצרי ושירותי החברה באמצעות האפליקציה. לקוח חברה אשר יעבור את הליך הרישום המוקדם ואשר יתקין את האפליקציה על גבי מכשיר הטלפון שלו יקרא להלן: "משתמש רשום".
11. כל משתמש רשום רשאי לעשות שימוש באפליקציה על גבי מכשיר נייד אחד בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטי המשתמש של אותו משתמש רשום במספר מכשירים ניידים (גם אם מספר המנוי הסלולארי שלהם זהה). במידה ובתוך תקופת המנוי בחברה תרצה להחליף את מכשיר הטלפון בו הנך עושה שימוש באפליקציה, הנך מתבקש ליצור קשר עם מוקד הלקוחות של החברה לשם כך.
12. חל איסור מוחלט לאפשר למי שהוא לא המשתמש הרשום אשר על גבי מכשירו הותקנה האפליקציה לעשות שימוש כלשהו באפליקציה (למעט, לבן/ת זוגך וילדייך עד גיל 18 בבריכות השחייה המרשות זאת בלבד, בהתאם למפורט באתר www.freefit.co.il ) מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שימוש באפליקציה על ידי מי שאינו המשתמש הרשום אשר על גבי מכשירו הותקנה האפליקציה יהיה באחריות אותו משתמש רשום בלבד, ובכלל זה, עלות השירותים ו/או המוצרים אשר ירכשו באמצעות האפליקציה כאמור יחוייבו במסגרת המנוי של אותו משתמש רשום.
13. יתכן ובמהלך תהליך הרישום והפעלת האפליקציה תקבל מן החברה שם משתמש ו/או סיסמה לשם הפעלת האפליקציה (להלן: "פרטי הכניסה").
14. אתה תהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטי הכניסה חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. אתה האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באפליקציה באמצעות פרטי המשתמש הרשום שלך. במידה ותאבד/תשכח את הסיסמה לכניסה לאפליקציה, תוכל לבקש מן החברה ביצוע איפוס סיסמה.
15.

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לרשום כל אדם כמשתמש רשום ו/או לבטל רישום של משתמש רשום לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר במקרים הבאים:

15.1. המשתמש הפר את תנאי השימוש לאפליקציה ו/או את תנאי התקנון.
15.2. המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.
15.3. כרטיס האשראי של המשתמש נחסם ו/או בוטל.
16. הנך מתחייב ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, בכל מקרה בו מכשיר הטלפון הסלולארי שלך אבד או נגנב. אין במתן הודעה כזו כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה.
רכישת מוצרים ושירותים
17. באמצעות האפליקציה תוכל לרכוש שירותים ו/או מוצרים בהתאם למנוי ו/או למוצר שרכשת מן החברה, בהתאם להיצע ולסוגי המנויים ו/או המוצרים שמציעה החברה ללקוחותיה מעת לעת ובהתאם לתקנון.
18. החיוב עבור המוצרים ו/או השירותים יתבצע לאחר שתאשר באמצעות האפליקציה את החיוב (באמצעות לחיצה על כפתור "כניסה" או בכל דרך אחרת שתאפשר האפליקציה מעת לעת). מרגע שאישרת את החיוב, הרי שיראו אותך כמי שצרך את השירות ו/או המוצר הנרכש, גם אם בסופו של דבר לא צרכת או רכשת את השירות ו/או המוצר בפועל. במידה ומדובר בטעות, הנך מוזמן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, ובמידה והנך זכאי לכך על פי התקנון, תזוכה בגין אותו חיוב.
19. יתכן ולצורך רכישות מסויימות תידרש למסור פרטי כרטיס אשראי – מסירת פרטי כרטיס אשראי כאמור מהווה הסכמה לחיוב כרטיס האשראי בסכום הרכישה. כמו כן, מסירת פרטי כרטיס האשראי מהווה הסכמה מצדך לכך שאנו נשמור את פרטי כרטיס האשראי שלך אצלנו, במידה ונמצא לנכון, לצורך ביצוע רכישות עתידיות.
20. בעצם רכישת שירותים ו/או מוצרים באמצעות האפליקציה, הנך נותן את הסכמתך לכך שרכישות אלה תתועדנה ותשמרנה במאגר החברה.
פרטיות
21. הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשים הרשומים, יישמרו במאגר המידע של החברה אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 (להלן "מאגר המידע").
22. יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית כלשהי למסור את המידע האישי או כל חלק ממנו, ומסירת מידע כזה תלויה בהסכמתך ורצונך. עם זאת, יתכן כי השימוש באפליקציה או חלקים ממנה לא יתאפשר למשתמש אשר לא ימסור מידע אישי שיתבקש למסור.
23. בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית לעשות בכל מידע אישי שתמסור ו/או במידע נאסף כל שימוש שתמצא החברה לנכון.
24.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית החברה לעשות במידע האישי ו/או במידע נאסף כל אחד מן השימושים הבאים:

24.1. שימוש לצורך דיוור ישיר ומתן שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים.
24.2. שמירת המידע האישי במאגר או מאגרי נתונים.
24.3. משלוח מידע שיווקי ופרסומי אודות החברה ופעילותה, שירותים שהחברה מספקת וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים. משתמש אשר ימסור מידע אישי נותן בכך את הסכמתו לחברה לשלוח לאותו משתמש מעת לעת מידע שיווקי ופרסומי כאמור. המשתמש זכאי בכל עת לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
24.4. מסירה לצדדים שלישיים של מידע אישי, ללא פרטים מזהים או שיוך אישי, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, לרבות למפרסמים.
25. החברה תהא רשאית למסור מידע אישי ו/או מידע נאסף לבית המשפט, למשטרה או לכל רשות אחרת, מקום בו הוכח לחברה לשביעות רצונה כי מסירת פרטים אלה נדרשת על מנת לנקוט בהליכים כלשהם כנגד אותו משתמש בקשר עם פעולות שביצע באמצעות האפליקציה. בנוסף, החברה תמסור פרטים אלה בכל מקרה בו מסירה כזו מחוייבת על פי כל דין.
26. ככל שפרטיך יהיו שמורים אצל החברה במאגר מידע, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הרי שתהיה זכאי לעיין בעצמך, או על ידי בא-כוח שהסמכת לכך בכתב או על ידי אפוטרופוסך, במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
27. החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת כי מאגריה ומערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.
28. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לחברה לזהות את המכשיר באמצעותו המשתמש משתמש באפליקציה (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצל החברה בעקבות כך.
קניין רוחני
29. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באפליקציה ובתכנים הכלולים בה. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי של האפליקציה, מבנה האפליקציה, מרכיבי האפליקציה, הטקסטים המופיעים באפליקציה ושם האפליקציה.
30. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, לפרסם, למכור, להציג בפומבי כל חלק מהאפליקציה, מהתכנים המופיעים בה, השירותים המופיעים בה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.
אחריות
31. החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ומספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באמצעות האפליקציה ולפיכך אינה אחראית לאותם מוצרים ו/או /שירותים לרבות טיבם ו/או איכותם ו/או אספקתם ו/או כל נזק הנובע מהם ו/או הקשור בהם.
32 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באפליקציה.
33. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באפליקציה או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים רשומים של האפליקציה. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתם המלאה של החברה.
34. היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם, ובכל מקרה, אחריותה של החברה לא תעלה על שווי עלות השירות ו/או המוצר למשתמש בלבד באותו מקרה.
דין ומקום שיפוט
35. הדין החל על כל הפעולות באפליקציה הוא הדין של מדינת ישראל ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
כללי
36. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האפליקציה, התכנים המופיעים בה, המבצעים וההטבות המפורסמים בה או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה למשתמש מראש. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים. החברה תהיה רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירותים באמצעות האפליקציה, ללא צורך בהודעה מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בשל כך. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה תפעל למשך תקופת זמן כלשהי ו/או תתאים בכל עת למערכת הפעלה כלשהי.
37. החברה אינה מוכרת בעצמה או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באמצעות האפליקציה ו/או אשר המשתמש משלם בעבורם באמצעות האפליקציה. החברה מעמידה למשתמש את האפליקציה כפלטפורמה לצורך תשלום בגין רכישתם של מוצרים ו/או שירותים ולפיכך אינה אחראית בכל אופן שהוא לאיכות ו/או לטיב ו/או לאספקת המוצרים ו/או השירותים עבורם שילם המשתמש באמצעות האפליקציה.
38. באפליקציה ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט, ביניהם לאתרי האינטרנט של בתי העסק המאפשרים שימוש באפליקציה. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך.
39. השימוש באפליקציה מחייב חיבור לרשת האינטרנט. חיבור כזה (באמצעות סלולאר, רשת אלחוטית או כל דרך אחרת) הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לעשות שימוש באפליקציה בכל עת.